Publications Stefaan Callens

CALLENS, S., "Off-label voorschrijven van geneesmiddelen" De Artsenkrant, nr. 2455, pg. 21, juni 2016 

 

CALLENS, S., "Impact van de algemene verordening gegevensbescherming" De Artsenkrant nr. 2450 pg. 19, mei 2016

 

CALLENS, S., "Het gesprek tussen arts en patient opnemen. Waarom niet?" De Artsenkrant nr. 2445, pg. april 2016

 

CALLENS, S., "Recente ontwikkelingen in het geneesmiddelen en medische hulpmiddelenrecht, Boek; Recht in beweging, Uitgever: Maklu, blz 441 - 464, 2016

 

CALLENS, S., LEIRE, M., BODDEZ, L., "Gezondheidszorg in een notendop" Die Keure, 2016

 

CALLENS, S., COËFFÉ, M., BODDEZ, L., LEIRE, M., en CROONENBERGHS, A., Themawetboek Gezondheidsrecht, Larcier, Brussel, 2015

 

CALLENS, S., BODDEZ, L., en LEIRE, M., “Recente ontwikkelingen omtrent het statuut van de ziekenhuisarts” in Recht in beweging: 22ste VRG-Alumnidag, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 323-348.

 

CALLENS S., en BODDEZ L., “Juridische aspecten van telemonitoring in de EU”, Hospitals.be 2015, vol. 13, nr. 1, 23-27.<h3/>

 

 

CALLENS, S., E-health, Routledge Handbook of Medical Law and Ethics, 2014, pg269-285

 

CALLENS, S., Naar een herziening van de ziekenhuisfinanciering. T. Gez. R., 2013; vol:13-14 pg:2-4

 

CALLENS, S., BODDEZ, L., Nood aan duidelijke schriftelijke afspraken met de hoofdgeneesheer. T. Gez. R., 2013; vol:2 pg:118-131

 

CALLENS, S., BODDEZ, L., SYX, E., Over elektronische sigaretten en health apps. Recente ontwikkelingen in het medisch hulpmiddelenrecht. Recht in Beweging, VRG, 2014; vol:1 pg:121-140

 

CALLENS, S., COËFFÉ, M., “Art. 1 -1bis geneesmiddelenwet” Codex Pharma Commenté. Santé publique en Belgique. Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in België, mijnwetboek.be, Herentals, 2013

 

 

CALLENS, S., COËFFÉ, M.,BODDEZ, L., CROONENBERGHS, A., Themawetboek Gezondheidsrecht, Larcier, Brussel, 2013

 

CALLENS, S., Termination of the agreement between hospital physician and the preliminary injuction. Note to the judgment of the Court of Appeal of Ghent of 22 june 2011, T. Gez. R., 2013.


 

 

CALLENS, S., CIERKENS, K., “Telemonitoring in Europe”, ICT en gezondheidsrecht, PLOEM, M.C., NOUWT, S., SDU, Den Haag, 2012


 

 

CALLENS, S, COEFFE, M, Directive 85/374 and the responsibility of defective medical devices, MD News, 2012, nr 32 pg 6-8


 

 

CALLENS, S, COEFFE M, Publicity for and information on medical devices, MD News, 2012, nr 31 pg 6-7


 

 

CALLENS, S, COEFFE, M, European public procurement and the Belgian healthcare, MD News, 2012, nr 33, pg 9-11


 

 

CALLENS, S., COEFFE, M., Human body material, Kluwer, 2012


 

 

CALLENS, S, FORNACIARI, D, LATOUR, J, Public procurement legislation and Belgian Healthcare, Jaarboek Overheidsopdrachten / Chronique des Marchés Publics, 2011-2012, pg 448-459


 

 

CALLENS S., Impact of Europe for the healthcare, Info@Law, 2011, 2, p. 6


 

 

CALLENS, S., EECKLOO, K., FORNACIARI, D., VLEUGELS, A., Monitoring Quality in a Federal State with shared Powers in Healthcare : The Case of Belgium, European Journal of Health Law, 2011, 18, pp 413-422


 

 

CALLENS, S., MARTENS, L., European regulation and medicine, Tijdschr. Voor Geneeskunde, 67, nr. 22, 2011.


 

CALLENS, S., MARTENS, L., Medical devices and reimbursement, MD News, Brussels, 2011


CALLENS S., The european impact on Belgian healthcare, Info@Law, 2011, 2, p. 6


CALLENS, S., CIERKENS, K., “Telemonitoring in Europe” in PLOEM, M.C., NOUWT, S., (eds.), ICT and health law, SDU, Den Haag, 2012.


CALLENS, S., MARTENS, L., European law and medicins, Tijdschr. Voor Geneeskunde, 67, nr. 22, 2011.


CALLENS, S., Monitoring Quality in a Federal State with shared Powers in Healthcare : The Case of Belgium, European Journal of Health Law, 2011, 18, pp 413-422


CALLENS, S., Legal aspects of Personalised health monitoring, European Journal of Health Law, 2011


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Transgressing purchase of medical devices”, Medical Devices News, 2011, 6, 26, pp. 6-9 (NL + FR)


CALLENS, S., “The procedure before the Fund of Medical Accidents”, Themis Medical law, Die Keure, Brugge, 2011, pp. 15-40 (NL)


CALLENS, S. en NYS, H., (eds.), Themis. Medical law, Die Keure, Brugge, 2011, 106 p. 


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Health law aspects of private clinics”, Medical Devices News, 2011, 6, 27, 6-11 (NL+FR)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Rebates and law ñ what is allowed and what not?”, Medical Devices News, 2011, 6, 28, 6-11 (NL+FR)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Note on Cour Constitutionnelle of 8 July 2010: Pharmacists biologists head of department in a laboratory of clinical biology”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2010, 230, pp. 696-698 (NL)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Legal aspects of genetic tests”, Medical Devices News, 2010, 5, 24, pp. 20-21 (NL+FR)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Hospitals, medical devices and public procurement law ñ part II”, Medical Devices News, 2010, 5, 25, pp. 6 ñ 7 (NL+FR)


CALLENS, S., “Hospitals and competition (law)”, Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santÉ, 2010-2011, 3, pp. 214-216 (NL+FR)


CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., HUYBRECHTS, V., COÀFF..., M., Annotated lawbook Medical law, Uitgeverij UGA, Kortrijk-Heule, 2010, 267 pg.


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Comment on Cour Constitutionnelle, 18 March 2010, Nieuw Juridisch Weekblad, 2010, 227, pp. 582-586 (NL)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Usefulness and non-usefulness of liability clauses”, Medical Devices News, 2010, 5, 22, pp. 6-7 (NL + FR)


CALLENS, S., “Legal issues on the agenda in telemedicine”, The European Files. The Telemedicine challenge in Europe, 2010, 20, pp. 40-41


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Note on Cour de Cassation, 16 September 2008, Nieuw Juridisch Weekblad, 2010, 225, pp. 500-502 (NL)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Legal aspects of genetic tests”, Medical Devices News, 2010, 5, 23, pp. 6-7 (NL+FR)


FORNACIARI, D., CALLENS, S., SCHOKKAERT, E., Hospitals, competition law and right to quality care, Intersentia, Antwerp, 2010, 250 p. (NL)


CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., HUYBRECHTS, V., MARTENS, L., CIERKENS, K., COÀFF..., M., Health care 2010-2011, Groep De Boeck, Brussels, 2010, 686 pg. (NL)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “The impact of the new Royal Decree on medical devices”, Medical Devices News, 2010, 5, 21, pp. 6-7 (NL+FR)


CALLENS, S., “The EU legal framework on e-health”, Health Systems Governance in Europe. The role of European Union Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 561-588.


CALLENS, S. and CIERKENS, K. (eds.), Health care in a nutshell. Practical guide of health care, die Keure, Brugge, 2010, 172 p. (NL)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Competition rules and health care players: consequences and evolutions”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 2010, (accepted)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Competition rules and health care players”, International Conference & JEP Dissemination Cooperation and Competition, V‰xjo university, V‰xjˆ, 2008, 251-259


CALLENS, S. & MARTENS, L. “Case Hecht Pharma: defining the Definition of Medicinal Products”, Revue EuropÉenne de Droit de la Consommation, 2009, 4,  872-879


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “The delivery of medical devices to pharmacies and to physicians”, Medical Devices News, 2010, 4, 20, 4-5 (NL+FR)


CALLENS, S., “The EU legal framework on e-health”, Health Systems Governance in Europe: the role of EU law and policy, European Observatory on Health Systems and Policies and l’Observatoire Social EuropÉen, 2010, 561-588 (to be published)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Recent care of the legislator for the quality of care”, Law in the course of development, 17th VRG Alumni Day 2010, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2010, pp. 141-155 (NL)


CALLENS, S. & HUYBRECHTS, V., “European tendencies in liability and medical devices”, Medical Devices News, 2009, 4, 19, 4-6 (NL+FR)


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Legal aspects of eHealth and medical devices”, Medical Devices News, 2009, 4, 18, 4-6 (NL+FR)


CALLENS, S., “Handing over medical documents to the advising physician of the sickness fund”, Transfer of medical data,  Academia Press, Gent, 2009, pp. 83-87 (NL)


CALLENS, S., GOOSSENS, M.E., AERTGEERTS, B. & BUNTINX, F., “Chances and problems with medicine studies organised by GP’s in Belgium”, Tijdschrift voor geneeskunde, 2009, 65, nr. 9, pp. 385-391 (NL)


CALLENS, S. & MARTENS, L., “Art. 1 -1bis Medicines Law”, Codex Pharma Commented. Public Health in Belgium, mijnwetboek.be, Herentals, 2009 (NL+FR) 


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “The distribution of medical devices”, Medical Devices News, 2009, 4, 17, pp. 6-7 (NL+FR)


CALLENS, S., “Legal Basis of eHealth and Telemedicine”, The European Files. eHealth in Europe, 2009, 17, pp. 24-25


CALLENS, S. & MARTENS, L., “The influence of competition law on the medical devices sector”, Medical Devices News, 2009, 4, 16, p. 4-6 (NL+FR).


CALLENS, S. & HUYBRECHTS, V., “The impact of the guarantee law on products of dental-technical firms”, UDB-nieuws, 2009, 1, p. 10-12 (NL)


CALLENS, S., “eHealth-platform and the patient’s privacy right”, Gezondheidszorg, 2009, 26, 5, pp. 6-7 (NL)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Competition and health care”, Law in the course of development, 16th VRG Alumni day, VRG Alumni en Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen ñ Apeldoorn, 2009, pp. 281-300 (NL)


CALLENS, S., “About the e-Health-platform and the patient’s right to privacy”, Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santÉ, 2008, 3, 185-186 (NL)


CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., PEERS, J. & HUYBRECHTS, V., “Suppy in health care” , Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 37-222. (NL)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Competition and health care”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 637-660. (NL)


CALLENS, S., VERMOTE, A. & MARTENS, L., “The patient in health care and medical liability”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 559-636. (NL)


CALLENS, S., GOOSSENS, M. & MARTENS, L., “Medicines, medical devices and other health products”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 443-558. (NL)


CALLENS, S. & PEERS, J., “The quality of health care”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 405-442. (NL)


CALLENS, S. & PEERS, J., “Financing health care and financing techniques”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 377-404. (NL)


CALLENS, S., GOOSSENS, M. & CIERKENS, K., “Processing of data in health care”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 289-376. (NL)


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Legal competence in health care”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 223-288. (NL)


CALLENS, S. & PEERS, J., “The origin and characteristics of the Belgian health care system”, Organisation of health care. Second edition, Intersentia, Antwerp, 2008, pp. 1-36. (NL)


FORNACIARI D. & CALLENS, S., "Competition Rules And Health Care Players", International Journal of Health Care Quality Assurance, pp. 251-259. 


CALLENS, S., “Note on Court of Appeal Antwerp, 1st Chamber, 24 September 2007”, Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santÉ, 2008, 1, pp. 54-55. (NL)


CALLENS, S., “The no-fault law, state of affairs”, Zorgwijzer, 2009, 1, pp. 19. (NL)


CALLENS, S., FORNACIARI, D. & DEVROE, W., “Competition in health care”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2009, 195, pp. 50-62. (NL)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Late payment of invoices by clients”,  Medical Devices News, 2008, 15, pp. 6-7. (NL+FR)


CALLENS, S. & VERMOTE, A., “Medical liability and medical devices”, Medical Devices News, 2008, 14, pp. 6-8. (NL+FR)


CALLENS, S. en PEERS, J. (ed.), Organisation of health care, Second Edition, Intersentia, Antwerp, 2008, 677p. (NL)


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Legal aspects of e-health”, Collaborative Patient Centred eHealth, IOS Press, Amsterdam, 2008, pp. 47-56.


CALLENS, S., GOOSSENS, M., VAN DER MAUTEN, F. & VERMOTE, A., Larcier  Themawetboek. Gezondheidsrecht 2008, Groep De Boeck, Brussel, 2008, 662 p. (NL)


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Legal aspects of e-health in Europe”, T. Gez. / Rev. Dr. SantÉ, 2007-2008, 12, 5, pp. 344-354 (NL)


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., “Privacy and dentistry”, The dentist and law. An introduction to dentist law, Acco, Leuven, 2008, pp. 99-118 (NL)


CALLENS, S., VERMYLEN, Y. & GOOSSENS, M., “Medicines in dentist law”, The dentist and law. An introduction to dentist law, Acco, Leuven, 2008, pp. 88-93 (NL)


CALLENS, S., & MARTENS, L., “Medicines for advanced therapy and medical devices”,  Medical Devices News, 2008, 3, 13, pp. 6-8 (NL+FR)


CALLENS, S. & DE WILDE, S., “Access to the medical file: un new right”, Development of patient rights, no-fault compensation of damages due to health services: medical law in a state of flux, Etablissements ...mile Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 157-186 (FR)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “The purchase of medical devices by hospitals and the law on public tenders”, Medical Devices News, 2008, 3, 12, pp. 6-8 (NL + FR)


CALLENS, S. & MARTENS, L., “Towards a no-fault arrangement in health care (?)”, Developments in Law. 15th VRG Alumni Day, VRG Alumni and Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen ñ Apeldoorn, 2008, pp. 473-490 (NL)


CALLENS, S. & MARTENS, L., “Towards no-fault medical liability in health care?” Medical Devices News, 2008, 3, 11, pp. 6-7 (NL + FR).


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., “Towards a revision of the regulation on medical devices through Directive 2007/47/EG of 5 September 2007”, Medical Devices News? 2007, 2, 10, pp. 6-7. (NL + FR)


CALLENS, S., "Recent developments in medical liability law", The welfare guide, Kluwer, 2007, 65, pp. 101-114 (NL)


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "Presence of external staff in the operating room",  Medical Devices News, 2007, 2, 9, pp. 6-8 (NL + FR).


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., "Medical devices and consignations", Medical Devices News, 2007, 2, 8, pp. 6-8 (NL + FR).


CALLENS, S. "The legal traps of telemedicine", InSpine, 2007, pp. 33-35.


CALLENS, S., "The role of the Committee of physicians in health care", Discipline and Deontology, die Keure, Brugge, 2007, pp. 137-159 (NL).


CALLENS, S., "EU Law and E-Health", Health Systems Governance in Europe: the Role of EU Law and Policy, European Observatory on Health Systems and Policies and l'Observatoire Social EuropÉen. 


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., "Competition Rules And Health Care Players", Clinical Medicine.


CALLENS, S., VOLBRAGT, I. & NYS, H., "Cost-reducing measures, quality care and medical liability", Intersentia, Antwerpen, 2006, 

283 p. (NL)


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "The impact of Europe on the reimbursement of medical performances, including medical devices", Medical Devices News, 2007, 2, 7, pp. 6-8 (NL).


CALLENS, S., "Tendencies in medical liability law ", Renting out services - Accepting work, 2007, De Boeck and Larcier, Gent, 

pp. 451-468 (NL)


CALLENS, S. & VOLBRAGT, I., "Cost-reducing measures and medical liability", Developments in law. 14th VRG-Alumni day 2007, VRG Alumni and Maklu-Uitgevers nv, Antwerp - Apeldoorn, 2007, pp. 407-428 (NL)


CALLENS, S., "The first-line - second-line relation and healthcare law ", Tempo Medical, no 285, December 2006, pp. 21-25. 

(FR + NL)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., "Supply of medical devices to hospitals: who is your spokesperson?", Medical Devices News, 2007, 6, pp. 6-8. (NL+FR)


CALLENS, S., BRILLON, S., "Reimbursement of medical devices ", Medical Devices News, 2006, 5, pp. 6-8. (NL+FR)


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "Clincial Experiments with medical devices", Medical Devices News, 2006, 4, pp. 6-7. 

(FR + NL)


CALLENS, S., VOLBRAGT, I. & NYS, H., "Legal thoughts on the implications of cost-reducing guidelines for the quality of health care",  Health Policy, 2006, Volume 80, Issue 3, pp. 422-431.


CALLENS, S. & BRILLON S., "Medical devices and liability", Medical Devices News, 2006, 3, pp. 6-7 (NL + FR) 


Callens, S., "Recent legal developments in on-line contact physician-patient in the Netherlands and Belgium", Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2006, nr. 4, pp. 266-275  (NL).


CALLENS S., "Legal position of physicians on airplanes", Semper, 2006, 303, p. 19 (NL + FR).


CALLENS, S., "Medico-legal reflections on hospital infections", Developments in law. 13th VRG-Alumni Day 2006, VRG Alumni and Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen - Apeldoorn, pp. 237-250 (NL). 


CALLENS, S. & BRILLON, S., "Rebates offered on medical devices", Medical Devices News, 2006, 1, February 2006, pp. 6-7 (NL+FR).


CALLENS, S., "Note on decision of Cour de Cassation of 16 December 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2006, 140, pp. 316-319 (NL).


CALLENS, S., "Medical devices and liability", Acta Hospitalia, 2005, 2, pp. 37-46 (NL).


CALLENS, S., "Note on decision of Cour d'arbitrage no 2004/49, 24 March 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2004, 77, pp. 798-800 (NL).


CALLENS, S., "Note on decision of Cour d'Appel of Antwerp, 28 June 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 110, pp. 553-555 (NL).


CALLENS, S., "Note on decision of Tribunal de PremiËre Instance of Ghent, 11 October 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 112, pp. 636 -643 (NL). 


CALLENS, S., "Note on decision of Cour de Cassation, 6 May 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 97, pp. 89-91 (NL).


CALLENS, S., "Note on decision of Conseil d'Etat no 132.568, 17 June 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 105, pp. 375-377 (NL).


CALLENS, S., "Note on decision of Conseil d'Etat no 133.339, 29 June 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 106, pp. 405-408 (NL).


CALLENS, S., "Note on decision of Conseil d'Etat no 133.336, 29 June 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2004, 89, pp. 1241-1244 (NL).


CALLENS, S., "Note on decision of Cour d'Appel of Antwerp, 7 June 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 100, pp. 205-206 (NL).


CALLENS. S. & BRILLON, S., "Advertising of medical devices", Medical Devices News, 2006, 2, pp. 6-7 (NL + FR).


CALLENS, S., BRILLON, S. & MEERT, R., "Chapter 4. Liabilities. Introduction", Hospital Guide. Legislation and administration , 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4.1. (FR)


CALLENS, S., BRILLON, S. & MEERT, R., "Responsibility inside the hospital", Hospital Guide. Legislation and administration , 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4.2. (FR)


CALLENS, S., BRILLON, S. & MEERT, R., "Civil liability inside the hospital", Hospital Guide. Legislation and administration , 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4.2. (FR)


CALLENS, S., " "Central" liability and some new tendencies in medical liability matters",  Hospital Guide. Legislation and administration , 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4bis.7. (FR)


CALLENS, S., VOLBRAGT, I. & NYS, H., "Impact of cost containment measures on medical liability", Journal of Evaluation in Clinical Practice 2006, 12, 6, pp. 595-600.


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "File destruction in rest homes ", Vespera, 2005, nr. 2, pp. 2-4. (FR)


CALLENS, S. "Recent legislation concerning harassment at work", Problems of  industrial medicine, 2004, KULeuven et al., p. 21-32. (NL)


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "File destruction in rest homes", Vespera, 2005, 11/1, pp. 2-3. (NL)


CALLENS, S. "Impact of Europe on hospitals", Acta hospitalia, 2004, pp. 3-4. (NL) 


CALLENS, S. & GAUCH... V. "About patients, medicine and physicians", Recht in beweging. 12de VRG-Alumniday, 2005, VRG Alumni en Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen - Apeldoorn, pp. 301-311. (NL)


CALLENS, S., "Health law questions about the use of cells, tissues, cuts and other body materials", Actualia patrimonial law Liber Alumnorum KULAK, Die Keure. (NL)


CALLENS, S. & GOOSSENS, M. "Experiments on human beings. Overview of and reflections about the law of May 7, 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2004, 88,  p. 1190-1201. (NL)


CALLENS, S. "Handing over medical data to the consulting doctor of the National Health Service", Handing over medical data, 2004, Academia Press, pp. 61-65. (NL)


CALLENS, S., "Hospital infections and health law issues", 

Tijdschrift voor Geneeskunde, 2006, volume 62, no 2, pp. 123-130. (N)


BRILLON, S., CALLENS, S., GAUCHE, V., NOEL, N., SCHAMPS, G., VERHAEGEN, M.-N., "Memento rights of the patient and medical liability", Kluwer, October 2003, 300 p. (FR)


CALLENS, S. (ed), E-Health and the law, The Hague, Kluwer Law International, 2003, 183 pag., ISBN 90-411-9927-6. (EN)


CALLENS, S., PEERS, J., Organisation of the health care sector, Antwerpen, Intersentia, 2003, xxii, +468 pag. ISBN 90-5095-272-0. (NL) 


For more informations you can contact Intersentia Editions: 

www.intersentia.be


CALLENS, S., "Chapters on pharmaceutical law", Anvers, Intersentia, 2000, 194 pag., ISBN 90-5095-086-8 (EN). 

For more informations you can contact Intersentia Editions: 

www.intersentia.be


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "Legal questions related to the use of human tissue", Pathology News, 2005, 34, pp. 2-11. (N)


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap