Publicaties Mathilde Coëffé

CALLENS, S., COËFFÉ, M., BODDEZ, L., LEIRE, M., en CROONENBERGHS, A., Themawetboek Gezondheidsrecht, Larcier, Brussel, 2015

COEFFE, M., BODDEZ, L., La révocation d’un contrat de médecin hospitalier et l’avis du conseil médical. T. Gez. T., Rev. dr. santé ,2013-14, liv. 3, 182-184

CALLENS, S., COËFFÉ, M., “Art. 1 -1bis geneesmiddelenwet” Codex Pharma Commenté. Santé publique en Belgique. Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in België, mijnwetboek.be, Herentals, 2013

CALLENS, S., COËFFÉ, M.,BODDEZ, L., CROONENBERGHS, A., Themawetboek Gezondheidsrecht, Larcier, Brussel, 2013

CALLENS, S, COEFFE M, Reclame voor en informatie van medische hulpmiddelen, MD News, 2012, nr 31 pg 8-9 CALLENS, S, COEFFE, M, Richtlijn 85/374 en de aansprakelijkheid van gebrekkige medische hulpmiddelen, MD News, 2012, nr 32 pg 9-11

 CALLENS, S, COEFFE, M, De Europese overheidsopdrachtenwetgeving en de Belgische gezondheidszorg, MD News, 2012, nr 33, pg 9-11

CALLENS, S., COEFFE, M., Le matériel corporel humain, Kluwer, 2012

CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., HUYBRECHTS, V., COËFFÉ, M., Geannoteerd wetboek Medisch recht, Uitgeverij UGA, Kortrijk-Heule, 2010, 267 pg. 

CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., HUYBRECHTS, V., MARTENS, L., CIERKENS, K., COËFFÉ, M., Gezondheidsrecht 2010-2011, Groep De Boeck, Brussel, 2010, 686 pg.

 


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap