Voor iedereen die bijdraagt tot een fantastische gezondheidszorg

  Zorginstellingen en zorgverleners
  Geneesmiddelensector en biotech
  Medische apparatuur en hulpmiddelen
  Healthtech, telemonitoring en eHealth
  Private equity m.b.t. zorg

  Advocatenkantoor Callens helpt u rechtszeker te functioneren binnen ons complex gezondheidszorgsysteem. Zowel als zorgverlener, als leverancier van geneesmiddelen, producten of diensten en als investeerder kan u beroep doen op onze juridische expertise van de Europese en Belgische reglementering.

  SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

  Ontvang automatisch nieuws en actualiseringen
  Lees eerder verschenen artikelen

  Neem onderbouwde beslissingen

  Ontwerp van gewijzigde patiëntenrechtenwet goedgekeurd

  juli 28, 2023

  Op 17 juli heeft de federale regering het ontwerp van de nieuwe Wet Patiëntenrechten goedgekeurd. De eerste Wet Patiëntenrechten dateert van 22 augustus 2002 en na meer dan 20 jaar wil de minister van Volksgezondheid deze wet nu moderniseren. Het ontwerp streeft ernaar om de patiëntenrechten meer aan te passen aan de huidige maatschappij. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de digitale en technologische evoluties, maar ook nieuwe gezinssituaties. Zo zal het voor pleegouders mogelijk zijn om hun pleegkind te vertegenwoordigen vermits het ontwerp niet enkel meer verwijst naar “ouders”.

   

   


  Lees meer...

  Toezicht mededingings-autoriteit op fusies ziekenhuizen

  juli 28, 2023

  De Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 28 juni 2023 haar bevoegdheid bevestigd voor het toezicht op fusies en overnames tussen ziekenhuizen in het kader van onderzoek naar concentraties.

   
  Lees meer...

  Een wettelijk kader voor thuishospitalisatie

  juli 28, 2023

  Verderzetten van zorg na hospitalisatie

  Op 30 juni 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 22 juni 2023 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de aflevering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in het kader van thuishospitalisatie in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 juli 2023 is het KB ook effectief in werking getreden. Dit KB regelt de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen worden afgeleverd door ziekenhuisapothekers in het kader van een thuishospitalisatie.  Lees meer...