ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

  ONDERZOEK EN ONTWIKKELING


  • Vermijd de problemen bij BTW en gezondheidszorg

  Onderzoek naar nieuwe producten en technieken vereist afspraken met verschillende partijen, zoals de onderzoeksinstelling, het ziekenhuis, de onderzoeker, de patiënt, de overheid. Bij de redactie van de contracten is aandacht vereist voor:


  • Zorgvuldig omgaan met gegevens en lichaamsmateriaal
  • Goede contractuele afspraken tussen de partijen betrokken bij het onderzoek en ontwikkelingen van producten en technieken
  • De rechten van de patiënt
  • Bescherming van eigendomsrechten
  • Garanderen van vertrouwelijkheid en correct omgaan met persoonsgegevens

  Laat u bijstaan door Advocatenkantoor Callens. Wij hebben ervaring inzake Onderzoek en Ontwikkeling voor:

  • Opstellen van clausules tussen partijen in geval van toegang tot onderzoeksgegevens en gebruik van gegevens
  • Contracten inzake lichaamsmateriaal en wetenschappelijk onderzoek
  • Contracten omtrent biobanken
  • Juridische aspecten van onderzoeksprotocollen en toestemmingsformulieren
  • Analyse van impact van experimentenwetgeving
  • Naleving Sunshine act
  • Contacten met het ethisch comité en/of het FAGG
  • Enz.

  Wanneer Advocatenkantoor Callens inzetten?

  Voor advies 

  Voor onderhandelingen / geschillen

  Werk proactief en vermijd problemen  


  Sta sterk wanneer u sluitende afspraken wil maken of bij geschillen voor de rechtbank  


  Contacteer onsContacteer ons