Organisatie en samenwerking

  Organisatie en samenwerking


  De sector van de zorgverlening beweegt. Door specialisatie, schaalvergroting, samenwerkingsverbanden, … zoekt u oplossingen die uw toekomst veiligstellen.

  • U wil in een vroeg stadium weten wat kan en niet kan m.b.t. organisatievraagstukken
  • U wil sterk staan in overleg- en onderhandelingssituaties
  • U wil uw kansen maximaal benutten i.g.v. geschillen​
  Advocatenkantoor Callens is een onafhankelijk advocatenkantoor. We werken voor inrichtende machten/directies, vrije beroepers en vakbonden. Komen we in een belangenconflict dan zullen we u hierover tijdig en transparant informeren.

  Thema’s waarrond we expertise opbouwden:

  Ziekenhuisrecht


  • Erkenning
  • Een beleid uitwerken rond werkvoorwaarden en het statuut van ziekenhuisartsen, psychologen, kinesisten, ziekenhuisapothekers, …: afhoudingen, problematiek van de algemene regeling, het reglement van centrale inning, de financiële regeling, …
  • Bemiddeling en begeleiding i.g.v. geschillen

  Samenwerking van ziekenhuizen


  • Fusies, groeperingen, associaties, netwerken en holdings
  • In combinatie met complementaire expertise van de OCMW- of de vzw-wetgeving of andere vennootschapsrechtelijke regelgevingen
  • Mededinging

  Juridische begeleiding van vrije beroepers


  • Medisch aansprakelijkheid
  • Deontologie
  • Associatievorming
  • Procedures met het RIZIV

  Wanneer Advocatenkantoor Callens inzetten?

  Voor advies 

  Voor onderhandelingen / geschillen

  Werk proactief en vermijd problemen  


  Sta sterk wanneer u sluitende afspraken wil maken of bij geschillen voor de rechtbank  


  Contacteer onsContacteer ons